Managed Services

 

 

Upravljani servisi predstavljaju poslovni model u kome klijent prebacuje svakodnevne ICT poslove na Telelink kako bi postigao unapređeno, efektnije i efikasnije poslovanje.

Upravljani servisi su set servisa, pravila i procedura za 24/7/365 daljinksu podršku, stalni monitoring, preciznu dijagnostiku i traženje grešaka na vreme. Telelink kao Managed Services Provider garantuje ispunjenje zahteva u skladu sa striktnim Service Level Agreemeent dokumentom.
Postoje mnoge prednosti kako za poslovanje tako i za IT menadžment, a najvažnije su:
-          Smanjenje ukupnih troškova
-          Smanjenje rizika, povećanje kompetencija
-          Povećanje produktivnosti
-          Poboljšanje ROI kroz minimizaciju investicije
-          IT osoblje se fokusira na poboljšanje glavne delatnosti kompanije
 

Upravljani WAN

Upravljani LAN

Upravljana sigurnost

Upravljane objedinjene komunikacije

 

 

Upravljani WAN

 

Kroz Upravljani WAN servis Telelink omogućava mobilnim radnicima i udaljenim poslovnim lokacijama da se povoljno i sigurno povežu sa kompanijskim intranet ili extranet mrežama koristeći deljene IP mreže servis provajdera, partnerske mreže ili Internet. Iako se konekcija pravi kroz deljenu mrežu, korisnik može da ima iste menadžment i sigurnosne polise kao i u privatnoj mreži. Upravljani WAN servis podrazumeva:
-          procenu, dizajn i instalciju
-          24x7 monitoring i menadžment
-          Helpdesk po ITIL standardu stalno dostupan telefonim, mailom ili webom
-          Menadžment grešaka pomaže preventivi, korelacij, registrovanju i odzivu na alarme (koje obezbeđuje monitoring sistem) što omogućava bržu reakciju i kraće vreme do vraćanja servisa u normalu
-          Menadžment konfiguracija
-          Menadžment promena – registruje i kontroliše promene (planske ili neautorizovane) u mreži
-          Sigurnosni menadžment – sve aktivnosti u vezi sa klijentskim servisima su po sigurnosnim polisama i metodima koji obezbeđuju da nema sigurnosnih pretnji klijentu niti da su bilo koji poverljivi podaci dostupni ni javnosti ni samom Managed Services provajderu.
-          Mesečni statistički izveštaji
-          Traženje grešaka na lokaciji
-          Periodično održavanje na lokaciji (dva, tri, četiri puta godišnje)
-          Proaktivna provera zdravlja sistema
-          Optimizacija mreže
-          Menadžment performansi i planiranje kapaciteta
-          Service Level Agreement sa fiksnim vremenima rakcije i popravke
-          Striktna metrika MTTN, MTTR, MTRS
 

 

Dodatne prednosti
 
 • Podrška i menadžment velikim instalacijama, prevazilaženje ogranjičenja u skalabilnosti svojstvenih za CPE baziranu VPN arhitekturu.
  Sigurno povezivanje klijentskih lokacija preko edge delova mreže provajdera kroz core mrežu što omogućava sigurni on-net i off-net udaljeni VPN pristup kroz sigurne IPSec tunele. Ovo je moguće zbog toga što IPSec počinje i završava se u okviru mreže servis provajdera.
  Smanjenje troškova i operativnih zahteva zbog togo što je mala potreba za posebnim podešavanjem individualnih uređaja s obzirom da je VPN servis isporučen direktno kroz mrežu.
  U ponudi je proširen portfolio VPN servisa koji uključuje punu integraciju  VPN-ova za udaljeni pristup i site-to site VPN-ova kao i servisnih opcija poput QoS prioriteta i SLA.

 

povratak na početak

 

 Upravljani LAN 

 

 

Dodatne vrednosti

 

 
 • Visoka dostupnost – redudantan put za saobraćaj je obezbeđen u slučaju prestanka rada linka
  Skalabilnost – arhitektura podržava dodavanje novih korisnika i servisa bez velikih promena infrastrukture
  Sigurnost – mreža je osigurana i onemogućava neovlašćen pristup i sprečava napade
  Menadžment – mreža treba da bude jednostavna za upotrebu, ispravku grešaka i upravljanje bez uticaja na visoku dostupnost, sigurnost i skalabilnost

Kroz Upravljani LAN servis Telelink omogućava proširenu podršku za svu LAN opremu potrebnu za lokalan prenos podataka u okviru kancelarije. Efektivna i konvergirana 10/100/1000 Mbit/s komunikacioni linkovi su isporučeni krajnjim uređajima (računar, telefon itd.).
Sa porastom popularnosti aplikacija kao što su VoIP i mobilnost, LAN postaje sve kompleksniji i sve kritičniji tako da ga kompanije sve češće predaju u ruke eksperata. Managed LAN servis omogućava brže rešavanje problema, bolju uslugu, monitoring kapaciteta i planiranje i povećanu dostupnost monitoring i preventivno održavanje. Upravljani LAN podrazumeva:
 
-          procenu, dizajn i instalciju
-          24x7 monitoring i menadžment
-          Helpdesk po ITIL standardu stalno dostupan telefonim, mailom ili webom
-          Menadžment grešaka pomaže preventivi, korelacij, registrovanju i odzivu na alarme (koje obezbeđuje monitoring sistem) što omogućava bržu reakciju i kraće vreme do vraćanja servisa u normalu
-          Menadžment konfiguracija
-          Menadžment promena – registruje i kontroliše promene (planske ili neautorizovane) u mreži
-          Sigurnosni menadžment – sve aktivnosti u vezi sa klijentskim servisima su po sigurnosnim polisama i metodima koji obezbeđuju da nema sigurnosnih pretnji klijentu niti da su bilo koji poverljivi podaci dostupni ni javnosti ni samom Managed Services provajderu.
-          Mesečni statistički izveštaji
-          Traženje grešaka na lokaciji
-          Periodično održavanje na lokaciji (dva, tri, četiri puta godišnje)
-          Proaktivna provera zdravlja sistema
-          Optimizacija mreže
-          Menadžment performansi i planiranje kapaciteta
-          Service Level Agreement sa fiksnim vremenima rakcije i popravke
-          Striktna metrika MTTN, MTTR, MTRS

 

 

povratak na početak

 

 Upravljanje sigurnosti 

Servisi upravljane sigurnosti su neophodni kompanijama koje operišu sa važnim i poverljivim podacima i gde praktično svaki deo informacije mora biti zaštićen.
Klijentima za Manged Security se nudi 24x7 monitoring i pregled mreže, striktna SLA metrika i širok opseg statistika i izveštaja, kao i lični podesiv pristup monitoring sistemu u zavisnosti od uloge.
Servis Upravljane sigurnosti uključuje hardware, software i servise u cilju kreiranja kompletnog end-to-end rešenja. U kratkim crtama karakteristike ponude su:
 
-          24x7 monitoring
-          Povećana sigurnost
-          Pristup sigurnosnoj ekspertizi
-          Smanjenje operativnih i kapitalnih investicija
-          Pristup najnovijim sigurnosnim tehnologijama
-          Više vremena i resursa za glavnu delatnost kompanije
-          Unapređenje efikasnosti lokalnog IT osoblja
-          Brže postavljanje sigurnosnih rešenja
-          procena, dizajn i instalcija
-          mesečni izveštajji
-          Periodično održavanje na lokaciji (dva, tri, četiri puta godišnje)
-          Proaktivna provera zdravlja sistema
-          VPN i kripto unapređenja
-          Optimizacija mreže
Telelink Managed Security program uključuje sledeće kategorije:
-          Perimeter sigurnost
-          Firewall
-          Detekcija upada
-          Prevencija upada
-          Proaktivna sigurnost
-          Anit-spam
-          Anti-virus
-          AAA sistemi
Mogućnosti servisa Mnaged security su:
-          Network Address Translation (NAT)
-          Demilitarized Zone (DMZ)
-          Stateful Traffic Inspection
-          Authentication Proxy
-          Transparent Firewall
-          URL Filtering
-          DoS attacks detection
-          Voice Security
-          Intrusion Detection
-          Signature Management with IPS
-          Role based access control to security devices
 
 
 
Upravljane Objedinjene komunikacije
Konvergirane mreže koje koriste IP da slanje podataka, glasa i videa preko jedinstvene mreže doprinose boljoj saradnji, jednostavnijem menadžmentu i smanjenju operativnih troškova. Za korisnike, konvergirane komunukacije omogućavaju bolju produktivnost, fleksibilnost, komfor, efikasnost i sigurnost uz manji trošak.
 
Za razliku od samostalnih rešenja i proizvoda, Upravljane objedinjene komunikacije integrišu glas, video, mobilnost i podatke dodajući strukturu i inteligenciju u gotovo svaki aspekt poslovnih komunikacija. Integrisane aplikacije uključuju:
 
 
-       Veoma sigurne IP komunikacije
-       Saradnju
-       Mobilnost
-       Video i rich-media konferencije
-       Kontakt centar
Prednosti Managed Unifid Communication Telelink servisa su:
-       Smanjenje telekomunikacionih troškova, troškova povezivanja i troškova poziva u okviru kompanije
-       Povećanje produktivnosti kroz brz i siguran pristup vitalnim poslovnim podacima i komunikacijama
-       Povaćanje konfiguracione i instalacione fleksibilnosti
-       Pojednostavljen menadžment i uvođenje novih servisa
-       Jednostavna skalabilnost, podesnan za sve veličine kompanija
-       Smanjenje infrastrukturnih, menadžment i monitoring troškova
-       Smanjenje troškova za teleradnike
-       Niži TCO
Upravljani servisi objedinjenih komunikacija uključuju kompletan hardware, software i servide i omogućavaju kompletno end-to-end rešenje sačinjeno od sledećih glavnih komponenti
-          procenu, dizajn i instalciju
-          24x7 monitoring i menadžment
-          Helpdesk po ITIL standardu stalno dostupan telefonim, mailom ili webom
-          Menadžment grešaka pomaže preventivi, korelacij, registrovanju i odzivu na alarme (koje obezbeđuje monitoring sistem) što omogućava bržu reakciju i kraće vreme do vraćanja servisa u normalu
-          Menadžment konfiguracija
-          Menadžment promena – registruje i kontroliše promene (planske ili neautorizovane) u mreži
-          Sigurnosni menadžment – sve aktivnosti u vezi sa klijentskim servisima su po sigurnosnim polisama i metodima koji obezbeđuju da nema sigurnosnih pretnji klijentu niti da su bilo koji poverljivi podaci dostupni ni javnosti ni samom Managed Services provajderu.
-          Mesečni statistički izveštaji
-          Traženje grešaka na lokaciji
-          Periodično održavanje na lokaciji (dva, tri, četiri puta godišnje)
-          Proaktivna provera zdravlja sistema
-          Optimizacija mreže
-          Kvalitet servisa QoS (gubitak paketa, Jitter i kašnjenje su smanjeni)
-          Menadžment performansi i planiranje kapaciteta
-          Service Level Agreement sa fiksnim vremenima rakcije i popravke
-          Striktna metrika MTTN, MTTR, MTRS
 

 

Telelink Srbija
Izaberite lokaciju