Digital transformation made easy

Videos

Watch our webinar “How to achieve GDPR compliance?” (in Bulgarian)

В този уебинар, Петър Кирков, ръководител отдел „Управление на риска“ в Телелинк и Огнян Юскеселиев, мениджър „Технологични решения“ акцентират върху най-важните стъпки, през които преминава един проект за осигуряване на съответствие с GDPR, основните проблеми, които организациите срещат и как Microsoft платформите подпомагат отговарянето на изискванията на GDPR.

Solutions

Our holistic approach on GDPR helps organizations assure efficient GDPR compliance by implementing organizational, operational, and technological solutions to address the gaps.

Решението GDPR365 е лесен, бърз и достъпен начин за постигане на технологично съответствие, използвайки Microsoft 365 платформа и имплементирайки допълнителни контроли и процеси съгласно Регламента.

The Advanced Security Operations Center (ASOC) by Telelink allows organizations get visibility, control, and recommendations on improving their security exposure.

Центърът за управление на сигурността на Телелинк дава възможност на организациите да получат видимост, контрол и препоръки за подобрения от сертифицирани киберексперти.

Telelink’s DPO as a Service allows organizations to outsource this role to a specialized team of experts in personal data protection, taking over all the tasks described in Section 4 of the GDPR for a fixed and predictable monthly fee.

Настоящата електронна книга описва най-важните стъпки, през които преминава един проект за осигуряване на съответствие с GDPR и как Microsoft платформите подпомагат отговарянето на изискванията на GDPR.

Case Studies

Equipment as a Service for Lufthansa Technik Sofia

ASOC Monthly Security Bulletin

The August Monthly Security Bulletin prepared by our Advanced Security Operations Center (ASOC) is already out.

Insights

In January 2018, Alpha Research conducted an independent research on behalf of Telelink on the awareness among Bulgarian companies, as far as GDPR is concerned